Karisma - radiokomunikacja

Stacja bazowa DSP-15

Stanowisko dyspozytorskie do zdalnego uruchamiania syren powinno być wyposażone w stację bazową DSP-15. Na stanowisku kierowania w Państwowej Straży Pożarnej stosowana jest Stacja Bazowa DSP-15S lub Stacja Bazowa DSP-15SP, a w systemie hierarchicznym Obrony Cywilnej: wojewódzka DSP-15W/OC, powiatowa DSP-15P/OC lub gminna DSP-15G/OC.

Stacja Bazowa DSP-15SP posiada dodatkowo oprogramowanie do bezpośredniego wywoływania pagerów serii DSP-90S (pracujących w standardzie POCSAG). Funkcja ta może być wykorzystana do lokalnego pagingu - przywoływania pracowników PSK, CPR, CZK, GCR lub powiadamiania pobliskich jednostek OSP. Zasięg działania pagerów zależy od mocy radiotelefonu współpracującego ze Stacją DSP-15SP, typu i usytuowania anteny, ukształtowania terenu oraz innych warunków propagacji sygnału radiowego i wynosi do kilkunastu kilometrów.


UWAGA: Aby Stacja Bazowa DSP-15S mogła transmitować sygnał w standardzie POCSAG muszą być spełnione dwa warunki:

  • radiotelefon współpracujący ze stacją musi posiadać wyjście szerokopasmowe
  • stacja nie może być podłączona do Systemu Zdalnego Sterowania radiotelefonami serii DZS

Organizacja systemu DSP-50 jest uniwersalna. Każda stacja bazowa (wojewódzka, powiatowa, gminna, PSP) może uruchamiać 1000 syren alarmowych oraz 1000 pagerów. W sieci hierarchicznej OC stacja wojewódzka może współpracować z 64 stacjami powiatowymi i 4096 stacjami gminnymi. Dzięki temu system może być budowany etapami, a rozbudowa o kolejne stacje obiektowe (z syrenami) nie wymaga zmiany urządzenia wywołującego (stacji bazowej).