Karisma - radiokomunikacja

Pagery serii DSP-90S

Pagery serii DSP-90S pracują w Zintegrowanym Systemie Alarmowania i Ochrony Ludności DSP-50 oraz w Radiowych Systemach Przywoławczych (DSP-21, DSP-25, DSP-26). Umożliwiają szybkie alarmowanie/powiadamianie osób.

Pager DSP-92S i Pager DSP-93S:

Dane techniczne:

 • Pager numeryczny (system POCSAG)
 • Synteza częstotliwości (możliwość zmiany częstotliwości bezpośrednio z pagera)
 • 4 numery wywoławcze CapCode (umożliwiają tworzenie grup osób wywoływanych w obrębie stacji obiektowej. Numery CapCode mogą być programowane bezpośrednio z pagera)
 • 3 przyciski do obsługi
 • podświetlany ekran LCD (12 znaków + ikony)
 • Zegar, data, budzik
 • Czas nadejścia wiadomości (wywołania)
 • Możliwość ustawienia czasu automatycznego włączenia/wyłączenia pagera
 • Buzzer, wibrator, 8 melodii
 • Czas trwania alarmu, wybór: 8s/16s/bez ograniczeń
 • Możliwość wyboru alarmu typu "pilne wezwanie" (buzzer pagera naśladuje dźwięk syreny)
 • Przypominanie dźwiękowe o nie skasowanym alarmie (przez następne 30 min lub bez ograniczeń)
 • Pamięć na 20 wiadomości po 6 znaków (sygnalizacja pełnej i przepełnionej pamięci)
 • Możliwość wysyłania do pagerów stałych (wcześniej zaprogramowanych) komunikatów
 • Funkcja ochrony wiadomości (chronione wiadomości nie mogą być automatycznie usuwane)
 • Podtrzymanie pamięci na czas wymiany baterii
 • Zasilanie - 1 bateria 1,5V AAA (ok. 1 m-c)
 • Wyświetlanie informacji o słabej baterii (także sygnalizacja dźwiękowa)
 • Klips umożliwiający przytwierdzenie pagera do paska


Pager DSP-94S

Dane techniczne:

 • alfanumeryczny (POCSAG)
 • ekran (LCD podświetlany, 36 znaków + ikony)
 • synteza częstotliwości
 • 6 numerów wywoławczych (Capcodes) buzzer, 8 melodii, wibrator
 • pamięć na 60 wiadomości (sygnalizacja zapełnienia)
 • zegar, data, budzik, książka telefoniczna
 • zasilanie 1 baterią 1,5V AAA
 • sygnalizacja rozładowania baterii

UWAGA: Odbiorniki indywidualne jak wszystkie urządzenia tego typu nie potwierdzają stacji wywołującej odebrania sygnału alarmowego.

Pagery w systemie DSP-50

Pagery pracują w systemie POCSAG w obrębie Stacji Obiektowej DSP-52BS zainstalowanej w remizie OSP. Mogą być wywoływane na dwa sposoby:

 • ze stanowiska kierowania wyposażonego w Stację Bazową DSP-15 poprzez retransmisję (stacja obiektowa DSP-52BM retransmituje wywołanie na pagery)
 • lokalnie z remizy OSP wyposażonej w Stację Obiektową DSP-52BM (za pomocą sześcioprzyciskowej klawiatury znajdującej się na płycie czołowej stacji obiektowej)

Pager powiadamianej osoby przez określony czas emituje sygnał akustyczny połączony z wibracjami. Pagery numeryczne mają dodatkowo możliwość wyświetlania stałych komunikatów (cyfry i znaki), dzięki czemu mogą rozróżniać rodzaje alarmów. Jeżeli osoba powiadamiana nie usłyszy alarmu, pager przypomina o nim co kilka minut. Osoby wyposażone w pagery numeryczne mają możliwość sprawdzenia dokładnego czasu nadejścia alarmu.

Każdy pager posiada kilka niezależnych numerów wywoławczych (CapCode), dzięki którym można tworzyć grupy wywoływanych osób wokół jednej stacji obiektowej.