Karisma - radiokomunikacja

Opis systemu DTS-2000

System Komunikacyjny DTS-2000 jest zaawansowanym technicznie systemem przeznaczonym dla Centrów Powiadamiania Ratunkowego, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, Agencji Ochrony i innych centrów zarządzania. Umożliwia przesyłanie dowolnych komunikatów tekstowych drogą radiową pomiędzy centrami dowodzenia a samochodami uczestniczącymi w akcji ratowniczej.

System Komunikacyjny DTS-2000 może współpracować z dowolną aplikacją programową wspomagającą zarządzanie łącznością w centrum dyspozytorskim.

System Komunikacyjny DTS-2000 wraz z oprogramowaniem zarządzającym umożliwia prowadzenie dowolnej akcji ratowniczej według standardów przyjętych w krajach Unii Europejskiej.

Korzyści płynące z zastosowania systemu DTS-2000:

 • skrócenie czasu przesyłania informacji;
 • ograniczenie zajętości kanału radiowego;
 • możliwość archiwizacji przesyłanych informacji w obu kierunkach (po stronie oprogramowania zarządzającego).

Funkcje Systemu DTS-2000:

 • Zarządzanie samochodami biorącymi udział w akcji
 • Przesyłanie dowolnych wiadomości tekstowych (do 240 znaków jedna) do terminali statusów
 • Drukowanie przesyłanych wiadomości tekstowych na drukarce samochodowej
 • Wymiana stałych (zaprogramowanych) wiadomości tekstowych tzw. statusów pomiędzy centrum dyspozytorskim a terminalami statusów
 • Retransmisja statusów z pojazdu do osób wyposażonych w ręczne radiotelefony
 • Określanie położenia pojazdów wyposażonych w terminale statusów i moduły GPS
 • Archiwizacja przesyłanych informacji (po stronie oprogramowania zarządzającego systemem)
 • Powiadamianie osób wyposażonych w pagery serii DSP-90S (opcja w przygotowaniu)

System Komunikacyjny DTS-2000 składa się ze: Stacji Bazowej DTB-2001 i Terminali Statusów różnych typów: DTS-2001, DTS-2301, DTS-2401.