Karisma - radiokomunikacja

Administracja

Nierozerwalnym elementem niezawodnego systemu jest kompleksowe narzędzie administracji. Takim narzędziem jest przez nas rozwinięte zintegrowane rozwiązanie – Alice.

Aktualne i kompleksowe informacje

Alice w sposób ciągły informuje obsługę administratorską o aktualnym stanie systemu i wszystkich jego modułach, o jego błędach, przedstawia statystykę błędów, jakość mediów międzyoperatorskich jak również stan urządzeń zewnętrznych, od których zależy prawidłowe funkcjonowanie systemu.

Konfiguracja

Alice udostępnia konfigurację wszystkich modułów systemu jak również samego modułu zarządzającego. Umożliwia wykonanie podstawowych czynności serwisowych jakimi są wymiana uszkodzonego modułu, kopiowanie aktualnej konfiguracji, bądź upgrade oprogramowania.

Diagnostyka

Standardowym wyposażenieme każdego systemu jest serwer nadzoru, który archiwizuje wszystkie czynności systemu i konsoli dyspozytorskich. To pozwala nam na ponowne przeanalizowanie powstałych problemów i usunięcie ich w jak najkrótszym czasie.

Konsola

Architektura nowej konsoli dyspozytorskiej Unikom 8 umożliwia nam również jej zaawansowaną administrację. Administrator ma dostęp online do kilku narzędzi diagnostycznych – rejestrowanie, statystyki wykorzystania i reakcje systemu – jak również możliwości zbiorowych kopii i aktualizacji danych i oprogramowania, ewentualnie zmianę konfiguracji włącznie z wizualizacją środowiska użytkowników.