Karisma - radiokomunikacja

Telemetria, sterowanie

Rozszerzeniem fonicznej łączności radiowej są sytemy sterowania i telemetrii. Pomimo rosnącej popularności GSM GPRS znajdują one zastosowanie w miejscach nie pokrytych stabilnym sygnałem sieci komórkowych oraz w sytemach wymagających wyższej niezawodności i niższych kosztów utrzymania.
W tym zakresie zapewniamy projekt, dostawę i montaż.
Na życzenie podejmiemy się wykonania nietypowych i jednostkowych rozwiązań na potrzeby przepompowni scieków, ujęć wody, zdalnego nadzoru obiektów i urządzeń.