Karisma - radiokomunikacja

Serwis "w terenie"

Szereg prac ze względu na swoją specyfikę wymaga wykonania ich na miejscu u klienta.

Oferujemy usługi napraw "w terenie":
- Sytemów antenowych na obiektach trudnodostępnych także w terenie górskim wymagającym transportu 4x4
- instalacji radiotelefonów bazowych, samochodowych
- systemów selektywnego alarmowania OSP, syren elektronicznych
- korzystając z analizatora widma, odbiorników pomiarowych i zestawu anten pelengujemy zródła zakłóceń