Karisma - radiokomunikacja

Strojenie filtrów (dupleksowych, pasmowych), pomiary

Oferujemy strojenie filtrów dupleksowych, pasmowych, combinerów i rozdzielaczy antenowych
Do pomiarów wykorzystujemy wektorowy analizator obwodów.
Po wykonaniu usługi klient otrzymuje protokół i charakterystykę pracy przestrajanego filtra.