Karisma - radiokomunikacja

Moduł zdalnego sterowania KZS-4600 do serii DM4000

Urządzenie służy do rozdzielenia panelu przedniego radiotelefonu Motorola DM4600, DM4601, DM4600e lub DM4601e od części nadawczo-odbiorczej na odległość do 250 metrów za pomocą skrętki komputerowej. Rozwiązanie to eliminuje konieczność stosowania długich kabli antenowych. Umożliwia umieszczenie zespołu nadawczoodbiorczego blisko masztu antenowego, a panelu przedniego na stanowisku operatora.

Moduły Master i Slave wbudowane są w oryginalny zestaw rozłączny radiotelefonu Motorola PMLN6404 który jest dostarczany wraz ze zdalnym
sterowaniem.

Transmisja pomiędzy nimi odbywa się za pomocą protokołu IP. Dzięki zastosowaniu wbudowanej przetwornicy PoE zasilanie panelu
przedniego nie jest wymagane gdyż przekazywane jest z radiotelefonu co bardzo ułatwia instalację i zwiększa mobilność urządzenia.


Urządzenie mierzy poziom napięcia i jego spadek poniżej poziomu 12,8V oznaczający przejście na zasilanie rezerwowe. Sygnalizowany jest to
powtarzającym się komunikatem głosowym „awaria zasilania”. Ponadto, zmiana stanu logicznego na dedykowanym wejściu w części nadawczo-odbiorczej powoduje emisję komunikatu głosowego „uwaga, otwarcie drzwi”.

Każdy z modułów posiada gniazdo akcesoriów DB-15HD umożliwiające podłączenie:
rejestratora rozmów
dodatkowego mikrofonu (sygnały PTT i Microphone input)
przekazywanie 2 stanów logicznych

Moduły należy połączyć przewodem UTP o maksymalnej długości 120m (kat. 5e) lub 250m (kat. 6). Wieksza odległość wymaga zregenerowania sygnału za pomocą dedykowanego switch-a z funkcją PoE.

UWAGA !!! Podłączenie modułu należy wykonać przy odłączonym zasilaniu od radiotelefonu.

 

 

PARAMETRY TECHNICZNE

 

Wymiary:

Master:

175x52x30mm

Slave:

175x52x23mm

Zasilanie:

Master:

Z radiotelefonu

Slave:

Linią transmisyjną z Master

Gniazdo linii transmisyjnej:

RJ45

Gniazdo akcesoriów:

DB-15HD

Maksymalna długość linii:

 120m UTP kat. 5e

250m UTP kat. 6