Karisma - radiokomunikacja

Multikom 2

System cyfrowy Multikom 2

Multikom 2 to modułowy cyfrowy system komunikacyjny przeznaczony dla środowiska aplikacji krytycznych. Wysoka niezawodność jest osiągnięta dzięki własnemu projektowi sprzętu komputerowego i oprogramowania każdego poszczególnego modułu. Jądro systemu oparte jest na własnym systemie operacyjnym czasu rzeczywistego i zabezpiecza krytyczne funkcje systemowe.

System umożliwia aktywny dostęp do następujących sieci telefonicznych i radiowych:

Sieci radiowe:

- Konwencjonalne analogowe
- EDACS
- TETRA
- MPT1327
- MOTOTRBO™
- IDAS
- GMDSS

Sieci telefoniczne:

- analogowe
- ISDN
- GSM
- SIP

System sygnalizuje dyspozytorowi dostępność środków, ich stan aktualny oraz ich aktywne wykorzystanie:
- Indywidualne (selektywne) rozmowy
- Rozmowy grupowe
- Tworzenie konferencji (możliwość mieszania sieci podwójnych i pojedynczych)
- Otwarta eksploatacja i monitorowanie kilku kanałów radiowych
- Wpisywanie do kilku sieci naraz (MultiPTT)
- Manualne i automatyczne przełączanie różnorodnych sieci radiowych (Radio Patches)
- Przełączanie sieci radiowych i telefonicznych (Inter-connect)
- Automatyczne przełączanie radia zgodnie z siłą sygnału (Voting)

Przykładowe funkcje dodatkowe
- Przekierunkowanie rozmów w ramach systemu
- Interkom
- Odblokowanie blokady szumów
- Sygnalizacja grup CTCSS
- Transmisja aktywnej rozmowy telefonicznej do sieci radiowej

Technologia HOT SWAP umożliwia serwis systemu podczas jego pełnej eksploatacji. Wymianę poszczególnych modułów, ewentualnie rozszerzenie systemu można zrealizować bez przerywania pracy dyspozytorów.

Moduł zarządzający systemu może być w systemie podwójnym. Drugi moduł pracuje w trybie rezerwy gorącej, gdzie w przypadku uszkodzenia modułu głównego automatycznie przejmuje jego działalność.

Nagrywanie

System można w pełni integrować z różnymi systemami zapisu. Za pośrednictwem tzw. Recording API udostępnia wszystkie dostępne kanały audio i pozostałe uzupełniające informacje (np. identyfikatory dzwoniących).


WŁAŚCIWOŚCI

Zaawansowane dystrybuowanie rozmów

System Multikom 2 jest przystosowany do wysokich wymagań klientów i kompleksowych stanowisk dyspozytorskich. Dystrybucję przychodzących rozmów można konfigurować dowolnie według z góry ustalonych kryteriów. Jest to dzwonienie grupy dyspozytorów, pierwszego wolnego dyspozytora, zewnętrznego użytkownika jak również łańcuch kilku warunków z wykorzystaniem konfiguracji.

Połączenie sieci radiowych

Jedną z kluczowych właściwości systemu jest możliwość połączenia niejednorodynych sieci radiowych. W ten sposób umożliwiamy klientom za pośrednictwem istniejących kanałów komunikacyjnych wejście do pierwotnie niekompatybilnych sieci i wykorzystywanie ich środków. Niniejsze połączenia można tworzyć automatycznie według przekonfigurowanych warunków jak również dynamicznie według aktualnych potrzeb dyspozytora. Wreszcie, istnieje też możliwość połączenia sieci radiowych z sieciami telefonicznymi – czy jest to telefonia klasyczna, ewentualnie IP.

Voting

W przypadku większych obszarów, które trzeba pokryć sygnałem jednego kanału komunikacyjnego, można wykorzystać funkcję systemową Voting. Umożliwia ona wirtualizację grupy punktów radiowych do jednego obiektu logicznego. Dyspozytor w ten sposób usłyszy sygnał tylko z jednego punktu końcowego, który ma najlepszy sygnał.

Sieć Multikom

Architektura systemu Multikom umożliwia udział lokalnych kanałów radiowych wśród kilku samodzielnych systemów. Wspólny środek można w pełni wykorzystywać bez ograniczeń. Połączenia między systemami wykorzystują technologię E1 z protokołem QSIG i Frame Relay lub IP z wykorzystaniem standaryzowanych audio kodeków. Architektura sieci Multikom umożliwia klientom tworzenie rozległych sieci i w ten sposób umożliwić lokalnym dyspozytorom udział dostępnych środków.