Karisma - radiokomunikacja

Specjalistyczne prace wysokościowe

Najważniejszym elementem stacji bazowej jest dobrze wykonany i usytuowany system antenowy. Aby zoptymalizować zasięg łączności, niezbędne jest zainstalowanie anteny na odpowiedniej wysokości. Najszybszym i najskuteczniejszym sposobem montażu jest wykorzystanie technik alpinistycznych. Wykonujemy instalacje zespołów antenowych, feederów, torów kablowych na obiektach trudnodostępnych, takich jak: maszty, kominy, pylony, obiekty mieszkalne i zabytkowe. Posiadamy wszystkie niezbędne uprawnienia i certyfikaty potrzebne do wykonywania instalacji i prac na wysokościach.  Ponadto oferujemy swoje usługi w zakresie konserwacji istniejących masztów, wymianę i regulację lin odciągowych.