Karisma - radiokomunikacja

Instalacje odgromowe

Nasi pracownicy posiadają Świadectwa Kwalifikacji SEP uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Eksploatacji i Dozoru oraz Pomiarowe.