Karisma - radiokomunikacja

Projekty sieci RRL


Dysponując odpowiednimi kwalifikacjami oraz oprogramowaniem do wykonywania obliczeń propagacyjnych świadczymy usługi w zakresie:

  • kompleksowego załatwiania wszelkich formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia radiowego - przydziału częstotliwości (przygotowowanie dokumentacj do UKE, reprezentowanie podmiotów przed UKE)
  • wykonywania obliczeń propagacyjnych oraz cyfrowych map zasięgów (zasięg uzyteczny i zakłóceniowy, przekroje terenowe, itp.),
  • doradztwa w zakresie doboru lokalizacji stacji bazowych i retransmisyjnych