Karisma - radiokomunikacja

Minikom IP

MINIKOM IP to uniwersalny kontroler radiowy sterowany systemem Multikom 2 za pomocą protokołów IP. Umożliwia sterowanie wieloma radiostacjami na odległość dzięki czemu umożliwia dostęp do różnych sieci radiowych jak analog, EDACS, TETRA, MPT1327, MOTOTRBO™. Sprzęt i oprogramowanie stworzone specjalnie w tym celu umożliwia najwyższą możliwą niezawodność.

Hardware

Sprzęt umożliwia instalację 2 kontrolerów radiowych na wysokość 1U w standaryzowanej wersji 19”. Technologia HOT SWAP oraz oddzielenie konektorów od obwodu drukowanego umożliwia wymianę uszkodzonego elementu bez potrzeby odłączania kabli doprowadzających lub odłączenia źródła zasilania.
W przypadku utraty połączenia z systemem możliwe jest automatyczne przejście do trybu, w którym dwa sąsiadujące ze sobą kontrolery działają jako przemiennik (repeater).

Lokalne operacje

Na panelu przednim znajduje się ekran umożliwiający szybką diagnostykę aktualnego stanu, i sygnalizuje ewentualne błędy. W połączeniu z “encoder button” jest dostępna szybka konfiguracja bez konieczności wykorzystania narzędzi zewnętrznych. W razie potrzeby można podłączyć mikrofon zewnętrzny, a przy wykorzystaniu wbudowanego głośnika aktywnie prowadzić korespondencję w podłączonej sieci wraz ze zmianą kanału, grupy, wysłać indywidualne wywołanie itp.

Administracja

Standardem jest administrowanie umożliwiające konfigurację zdalną i wymianę firmware. Funkcje monitorowania są rozszerzone o wewnętrzny i zewnętrzny czujnik termiczny, możliwość diagnostyki radia oraz wsparcie protokołu SNMP.

Wbudowany kodek VoIP umożliwia wykorzystanie różnych formatów do transmisji głosu (G.711, G.723, G.726, G.728, G.729) przy wykorzystaniu szerokości pasma od 64 kbit/s do 8 kbit/s.

Moduł DSP

Wbudowany, wymienialny moduł umożliwia bez ograniczeń rozszerzanie funkcje kontrolera. Do dyspozycji jest cała gama funkcji takich jak: koder/dekoder różnych standardów (PL ton, DTMF, DSC, Select V itp.) lub algorytm pomiaru zrozumiałości sygnału.

W przypadku, gdy jest podłączona sieć simpleksowa z dupleksowym abonentem (np. telefon) można wykorzystać wbudowaną funkcję VOX. W przypadku cyfrowych sieci radiowych, takich jak TETRA lub EDACS należy jednak poczekać na potwierdzenie przed każdym rozpoczęciem mówienia. W tym przypadku MINIKOM automatycznie opóźni przychodzący sygnał audio i zacznie go nadawać dopiero po potwierdzeniu z danej sieci, w efekcie czego konwersacja może przebiegać płynnie łącznie z początkiem każdego zdania.

Funkcje sprzętu:
- Wysokość 1U dla dwóch kontrolerów
- HOT SWAP bez odłączenia kabli doprowadzających
- Podwójne zasilanie
- Podwójne podłączenie do ethernetu
- Wewnętrzny i zewnętrzny czujnik temperatury
- 3 wejścia ogólne
- Głośnik wewnętrzny oraz mikrofon do operacji lokalnych

Cechy:
- praca simpleksowa i dupleksowa
- obsługa różnych urządzeń typu radio i sieci analogowych EDACS, TETRA, MPT1327, MOTOTRBO™, IDAS, GMDSS
- wbudowany kodek VoIP (G.711, G.723, G.726, G.728, G.729)
- wbudowany koder/dekoder tonu PL (CTCSS, DCS, invert DCS)
- wbudowany koder/dekoder DTMF
- wbudowany koder/dekoder DSC
- wewnętrzny VOX
- RSSI i rozpoznawanie poziomu zakłóceń mowy,
- opóźnienie sygnału audio dla operacji simpleksowo <-> dupleksowych
- pełne wsparcie zarządzania zdalnego (firmware i aktualizacja, diagnostyka)
- wsparcie SNMP
- ekran z przyciskiem kontrolnym do szybkiej diagnostyki, konfiguracji bazy danych oraz zmiany kanału/grup