Karisma - radiokomunikacja

Stacja Bazowa Selektywnego Alarmowania DTMF

Urządzenie powstało jako alternatywa do używanych przez wiele Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej stacji bazowych służących do uruchamiania syren OSP i OC za pomocą systemu DTMF.

Zamiast niewygodnego wprowadzania ciągu cyfr dla każdej z czynności (sprawdzenie syreny - gotowość, załączenie syreny, wyłączenie gotowości), operator wybiera strzałkami góra/dół nazwę jednostki OSP, a następnie wciskając odpowiedni przycisk (P1-P4) decyduje o rodzaju wysłanej komendy.

Cały manipulator oparty jest o panel przedni radiotelefonu Motorola GM360 oraz specjalną podstawkę biurkową. Urządzenie pracuje podłączone równolegle do radiotelefonu z kanałem selektywnego alarmowania razem z urządzeniem DSP-15.