Karisma - radiokomunikacja

Mikrofony dyspozytorskie

Mikrofony dyspozytorskie - do obsługi kilku radiotelefonów

W wielu przypadkach stacja bazowa jest wyposażona w kilka radiotelefonów (PSP, Pogotowie Ratunkowe, Radio-Taxi). Dyspozytor w celu nawiązania łączności na wybranym kanale musi wybrać odpowiedni z mikrofonów, (nierzadko splątany przewodem z innymi). Dyspozytorka Radio-Taxi chcąc nadać komunikat na dwóch lub trzech kanałach fonicznych musi wcisnąc jednocześnie nadawanie w kilku mikrofonach, albo powtarzać komunikat kilkakrotnie, na różnych kanałach.

Nasz mikrofon dyspozytorski pozwala nadawać na wybranym kanale po wciśnięciu odpowiadającemu mu przyciski. Gdy zachodzi potrzeba równoczesnego nadawania na kilku kanałach wystarczy wcisnąć odpowienie przyciski. Cała konsola jest wyposażona w jeden mikrofon na wysięgniku (tzw. gęsia szyja). Sygnalizacja odbioru na kanale jest sygnalizowana diodą nad przyciskiem nadawania dla danego kanału. Dyspozytor słysząc korespondencje widzi na konsoli, na którym kanale jest prowadzona rozmowa.

Użytkownik może wybrać wszystkie parametry mikrofonu - liczba obsługiwanych radiotelefonów, układ i opis przycisków, długość gęsiej szyji, rodzaj obudowy (wolnostojąca, wbudowana w pulpit lub biurko, kształt).

Mikrofony współpracują ze wszystkimi modelami radiotelefonów obecnych na rynku.

Mikrofony do obsługi dwóch radiotelefonów z jednego lub z dwóch stanowisk

Są zbudowane na bazie mikrofonów biurkowych Motoroli. Każdy posiada 2 przyciski nadawania na dwóch kanałach (Dla PSP: Powiatowy i Wojewódzki, dla Pogotowia: Powiatowy i Ogólnopolski, Dla Radio-Taxi: 1 i 2) Możliwe jest użytkowanie jednego lub dwóch mikrofonów w systemie - np na dwóch osobnych stanowiskach.

Mikrofony do obsługi jednego radiotelefonu

Urządzenie składa się z jednego koncentratora do którego są podłączone konsole. Każda konsola zawiera głośnik z niezależną regulacją głośności, mikrofon na gęsiej szyji, przycisk nadawania, kontrolkę zajętości kanału.

Konsole mogą być rozmieszczone w kilku pomieszczeniach lub w wielu punktach dużego stanowiska kierowania (np. nastawnie)