Karisma - radiokomunikacja

Urządzenie Selektywnego Alarmowania kRSA4

Urządzenie jest przeznaczone do zdalnego, radiowego uruchamiania syren alarmowych Ochotniczych Straży Pożarnych. Jest w pełni kompatybilne z nieprodukowanym już, a ciągle używanym w wielu powiatach systemem RSA4 stworzonym przez Fundację Rozwoju Ochrony Przeciw Pożarowej Urządzenie jest umieszczone w metalowej, hermetycznej obudowie o wymiarach 300x300x300mm.

Na zewnątrz wyprowadza się następujące instalacje:

- antenową
- zasilanie 230V/50Hz
- sterowanie syreną główną (styk NO)
- zasilanie syreny pomocniczej 12V
- czujnik akustyczny włączenia syreny

Na zewnątrz obudowy dostępne są:

Przyciski:

- TEST - załączający syrenę
- KASOWANIE - wyłączający syrenę

Diody:

- SIEĆ - sygnalizuje obecność zasilania 230V
- ALARM- sygnalizuje załączenie syreny

Oraz mikrofon

Inne parametry:

- Kodowanie - Motorola MDC1200 lub DTMF
- sterowanie syreną główną - styk bezpotencjałowy,zwierny z zabezpieczeniem 2A
- Awaryjne zasilanie - akumulator żelowy 12V/7Ah z zabezpieczeniem przed nadmiernym rozładowaniem