Karisma - radiokomunikacja

Phone2PA - interfejs: linia telefoniczna - wzmacniacz