Karisma - radiokomunikacja

Stacja obiektowa DSP-52

Każda syrena alarmowa w systemie DSP-50 powinna być wyposażona w urządzenie sterujące - Stację Obiektową DSP-52BS, czujnik faz DKF i antenę. Te trzy elementy stanowią podstawowe wyposażenie syreny sterowanej drogą radiową. Oferujemy również wyposażenie dodatkowe stacji DSP-52BS (opisane poniżej).

Stacja Obiektowa DSP-52BS jest podłączana do instalacji elektrycznej 230V, instalacji antenowej oraz do syreny alarmowej.

Funkcje stacji obiektowej:

 • sterowanie syrenami mechanicznymi i elektronicznymi
 • sterowanie Terminalem GSM DTG-53
 • obsługa pagerów serii DSP-90S (wbudowany moduł POCSAG) oraz DSP-80S
 • ochrona obiektu (wewnętrzna centralka alarmowa lub możliwość podłączenia zewnętrznej centralki)
 • dowolnie programowane wejścia/wyjścia do których można podłączyć dowolne urządzenia: dialer, syrena alarmowa (główna i rezerwowa), kompresor, oświetlenie itp.
 • sterowanie przewodowe

Stacja obiektowa zawiera:

 • radiotelefon o mocy 25W;
 • moduł kodera/dekodera;
 • zespół sterowania syrenami (główną i rezerwową);
 • zasilacz 230V;
 • zasilanie rezerwowe: akumulator bezobsługowy 12V/7Ah wraz z automatycznym układem kontroli ładowania i rozładowania;
 • oprogramowanie do celów alarmowania pożarowego;
 • oprogramowanie do celów alarmowania OC;
 • oprogramowanie umożliwiające wywoływanie pagerów.
 • Czujnik kontroli faz DKF-02 lub DKF-03, służy do sprawdzania czy syrena główna jest prawidłowo zasilana z sieci energetycznej (czy są wszystkie fazy i czy napięcia w tych fazach mają właściwą wartość. DKF-03 przeznaczony jest do montażu na szynie typu DIN.
 • Antena o charakterystyce dookólnej (ta charakterystyka jest zalecana, gdyż jest korzystna przy stosowaniu powiadamiania osób za pomocą pagerów). W warunkach o utrudnionej propagacji fal radiowych zalecamy stosowanie anten z zyskiem.

Wyposażenie dodatkowe stacji obiektowej:

 • czujnik akustyczny DKA-02 do kontroli sygnału akustycznego syreny (montowany w niewielkiej odległości od syreny);
 • dodatkowa klawiatura KL - umożliwia wywoływanie bezpośrednio ze stacji obiektowej przyporządkowanych do niej odbiorników indywidualnych (pagerów). Płyta czołowa stacji w wykonaniu z klawiaturą, wyposażona jest w 6 dodatkowych przycisków służących do wywoływania pagerów;
 • Terminal GSM DTG-53 - umożliwia powiadamianie/alarmowanie osób wyposażonych w telefony komórkowe.
 • pagery serii DSP-90S - umożliwiają bezpośrednie alarmowanie osób znajdujących się w odległośni do kilkunastu kilometrów od stacji obiektowej.
 • syrena rezerwowa - każda stacja obiektowa przystosowana jest do podłączenia syreny rezerwowej, zasilanej napięciem stałym 12V ze swojego akumulatora. Syrena rezerwowa uruchamiana jest automatycznie w przypadku braku napięcia zasilającego syrenę główną w remizie. W wypadku, gdy syreną główną jest Syrena Elektroniczna DSE nie ma potrzeby stosowania dodatkowej syreny rezerwowej. Syrena DSE pełni również funkcję syreny rezerwowej.