Karisma - radiokomunikacja

Terminal Statusów DTS-2301

Terminal Statusów DTS-2301 używa standardowego protokołu transmisji SELECT V, co pozwala m.in. na przesyłanie statusów ze stanowiska kierowania (np. CPR, GCR) do pojazdu, a następnie ich retransmisję do osób funkcyjnych wyposażonych w radiotelefony przenośne (obsługujące standard SELECT V).

Terminal Statusów DTS-2301 posiada mniejszą liczbę funkcji w stosunku do DTS-2001 i DTS-2401. Przeznaczony jest do instalacji w kabinie samochodu (wymiary 90x110x35 mm). Wyposażony jest w wyświetlacz alfanumeryczny (2x16 znaków) z podświetleniem. Pod wyświetlaczem umiejscowionych jest 10 podświetlanych przycisków od 0 do 9, służących do wysyłania statusów oraz do przywoływania dodatkowych funkcji. Diody przy każdym przycisku informują, które statusy były już wysłane. Terminal podłączany jest bezpośrednio do radiotelefonu przez złącze "accessory" (gniazdo urządzeń zewnętrznych).