Karisma - radiokomunikacja

System Wyświetlania Alarmów DWA-100

System Wyświetlania Alarmów DWA-100 służy do powiadamiania zespołów ratowniczych (Straży Pożarnej lub Pogotowia Ratunkowego) o konieczności natychmiastowego wyjazdu do zdarzenia. Powiadamianie odbywa się poprzez uruchomienie sygnału dźwiękowego, emisję komunikatu głosowego, oraz wyświetlenie cyfr lub liter na panelach wyświetlających (diody LED w kolorze czerwonym). Każda cyfra, litera lub słowo oznacza konkretną drużynę (sekcję) wyjazdową. Panele wyświetlające powinny być zawieszone na ścianach w miejscach przebywania członków zespołów wyjazdowych: w świetlicach, na korytarzach, w dyżurkach, w garażach, w pokojach sypialnych itp. Po przyjęciu zgłoszenia o zdarzeniu (pożar, wypadek, itp.) system pozwala dyspozytorowi na natychmiastowe wywołanie (zaalarmowanie) wybranych zespołów.

Schemat Systemu DWA-100


Podstawowe cechy systemu DWA-100

 • eliminuje konieczność układania wielu par przewodów do każdego panelu (1 para przewodów zapewnia sterowanie i zasilanie wielu paneli);
 • zapewnia działanie systemu w przypadku awarii zasilania sieciowego ~230V (posiada standardowo wbudowane akumulatory bezobsługowe);
 • nie posiada wady dotychczas stosowanych rozwiązań polegającej na przepalaniu się żarówek i konieczności ich częstej wymiany;
 • umożliwia uruchamianie dodatkowych urządzeń (podłączonych do paneli wyświetlających) np. oświetlenia, automatycznej bramy garażowej;
 • wyświetla numery drużyn lub komunikaty słowne (DWA-ALFA), emituje komunikaty głosowe (DWA-14/24);
 • pozwala na stworzenie jednego centrum dowodzenia dla wielu jednostek ratowniczych rozmieszczonych na terenie województwa, powiatu lub w różnych punktach miasta - przy współpracy z Systemem Transmisji Informacji DTI-2000;
 • posiada interfejs RS 232 do podłączenia komputera;
 • pozwala na dowolne łączenie paneli wyświetlających;
 • umożliwia łatwą rozbudowę o kolejne panele wyświetlające;
 • posiada możliwość rozbudowy o manipulatory dodatkowe (równoległe stanowiska dyspozytorskie);
 • znacznie skraca czas od przyjęcia zgłoszenia o zdarzeniu do wyjazdu ekipy ratowniczej;
 • posiada estetyczną obudowę z tworzywa sztucznego, jest łatwy w montażu i niezawodny w eksploatacji.

Zdalne uruchamianie wyświetlaczy:

System DWA-100 współpracuje z Systemem Transmisji Informacji DTI-2000. Terminal DTI-2002 steruje pracą manipulatora DWA-101/102, dzięki temu możliwe jest zdalne załączanie paneli wyświetlających znajdujących się w odległych jednostkach ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej lub Pogotowia Ratunkowego.

Radiowy przekaz alarmów w systemie DWA-100 pozwala na stworzenie jednego centrum dowodzenia dla wielu jednostek ratowniczych rozmieszczonych na terenie województwa, powiatu lub w różnych punktach miasta. Maksymalna odległość wyniesionych jednostek ratowniczych od stanowiska kierowania zależy od bazowego radiotelefonu i wynosi do kilkudziesięciu kilometrów.

Urządzenia wchodzące w skład systemu DWA-100

System Wyświetlania Alarmów DWA-100 składa się z jednego lub kilku manipulatorów sterujących (manipulatory równoległe) umieszczonych na stanowisku dyspozytorskim oraz dowolnej ilości paneli wyświetlających.

Manipulatory sterujące

Manipulator sterujący stoi na stanowisku dyspozytora, służy do włączania alarmów w podłączonych do niego panelach. Zawiera: koder, klawiaturę umożliwiającą ręczne sterowanie systemem, układ sterowania wyświetlaczami, zasilacz i akumulator bezobsługowy wraz z układem kontroli jego ładowania i rozładowania. Manipulator jest standardowo wyposażony w złącze RS 232 do podłączenia komputera PC w celu automatycznego wywoływania i rejestracji alarmów.

Manipulator sterujący może zasilić do 8 szt. paneli dowolnego rodzaju. Zastosowanie dodatkowego zasilacza linii DWA-124 umożliwia podłączenie dodatkowych 25 szt. paneli.

Manipulator DWA-101 wyposażony jest w 10 przycisków do włączania alarmów (ponumerowanych od 0 do 9), 2 przyciski funkcyjne (wł./wył. sygnalizacji dźwiękowej, kasowanie alarmu). Umożliwia sterowanie następującymi panelami:

- numerycznymi zawierającymi 5 lub 10 cyfr: DWA-105, DWA-02, DWA-110, DPI-110
- wykonawczym DWA-01

Manipulator DWA-102 wyposażony jest 15 przycisków do włączania alarmów (ponumerowanych od 1 do 15), 2 przyciski funkcyjne (wł./wył. sygnalizacji dźwiękowej, kasowanie alarmu). Umożliwia sterowanie wszystkimi rodzajami paneli a w szczególności, jeżeli alarmowana jest większa liczba zespołów wyjazdowych (do 15) oraz jeżeli w systemie pracują panele alfanumeryczne.

Manipulatory dodatkowe (równoległe) mają zastosowanie w jednostkach, w których jest więcej niż jedno stanowisko dyspozytorskie i istnieje potrzeba stworzenia równoległych stanowisk dyspozytorskich. Zastosowanie manipulatorów równoległych pozwala stworzyć max. 7 równoległych stanowisk dyspozytorskich. Manipulatory DWA-101R i DWA-102R pełnią takie same funkcje jak DWA-101 i DWA-102. Posiadają dodatkowo złącze RS 485 do równoległego łączenia ich ze sobą.