Karisma - radiokomunikacja

Stacja Bazowa DTB-2001

Stacja Bazowa DTB-2001 jest głównym urządzeniem Systemu Komunikacyjnego DTS-2000 - wysyła i odbiera statusy oraz przekazuje odebrane i wysłane informacje do oprogramowania zarządzającego. Stacja bazowa jest podłączona do radiotelefonu (również do radiotelefonu wbudowanego w System Zdalnego Sterowania - DZS)

Stacja Bazowa DTB-2001 dostępna jest w dwóch wersjach:

- z portem USB (ver. 1.1 i 2.0) do komunikacji z komputerem PC
- z portem RS232 do komunikacji z komputerem PC

Kolorowe diody sygnalizują stany pracy stacji bazowej:

- zasilanie
- CD
- nadawanie PTT
- modulację sygnału
- komunikację z komputerem

Stacja bazowa wyposażona jest w uchwyt umożliwiający zainstalowanie jej w dowolnym miejscu na stanowisku dyspozytora.