Karisma - radiokomunikacja

Terminal Statusów DTS-2401


Terminal Statusów DTS-2401 używa standardowego protokołu transmisji SELECT V, co pozwala m.in. na przesyłanie statusów ze stanowiska kierowania (np. CPR, GCR) do pojazdu, a następnie ich retransmisję do osób funkcyjnych wyposażonych w radiotelefony przenośne (obsługujące standard SELECT V). Dodatkowo Terminal DTS-2001 ma możliwość odbierania dowolnych informacji tekstowych (do 240 znaków jedna) za pomocą wbudowanego radiomodemu pracującego w standardzie MPT 1327. Terminal DTS-2001 posiada funkcję historii statusów - na ekranie przedstawione są graficznie statusy wysłane, będące w trakcie wysyłania oraz te, których wysłanie nie powiodło się. W przypadku braku potwierdzenia od stacji bazowej terminal powtarza wysyłanie statusów przez zaprogramowaną ilość razy (max. 4).

Terminal Statusów DTS-2401 jest przystosowany do zainstalowania w kabinie samochodu (wymiary 90x110x35 mm). Posiada dotykowy, graficzny wyświetlacz LCD o rozdzielczości 128x64 pikseli z regulacją podświetlenia. Wszystkie funkcje terminala obsługuje się naciskając odpowiednie ikony na jego wyświetlaczu. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest dowolne konfigurowanie nazw statusów oraz ikon.

Terminal podłączony jest do urządzenia przyłączeniowego DTU-2001. Radiotelefon, z którym współpracuje terminal musi być wyposażony w złącze "accessory" (gniazdo urządzeń zewnętrznych).

Urządzenia zewnętrzne współpracujące z terminalem DTS-2401:

- mała samochodowa drukarka termiczna (np. Kafka, Mefka)
- moduł GPS do pozycjonowania pojazdu
- moduł wejście/wyjście