Karisma - radiokomunikacja

System Transmisji Informacji DTI-2000

System Transmisji Informacji DTI-2000 jest przeznaczony dla wyniesionych Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych PSP lub stacji Pogotowia Ratunkowego. Umożliwia przesyłanie do nich dowolnych wiadomości tekstowych ze stanowiska kierowania (np. CPR, GCR). System DTI-2000 jest rozwinięciem Systemu Komunikacyjnego DTS-2000 i w połączeniu z Systemem Wyświetlania Alarmów DWA-100 umożliwia zdalne (drogą radiową) powiadamianie wysuniętych jednostek ratowniczych o konieczności natychmiastowego wyjazdu do zdarzenia. System DTI-2000 doskonale sprawdza się na stanowiskach, w których brakuje stałej obsługi dyspozytorskiej.

Funkcje sytemu DTI-2000:

 • zdalne (drogą radiową) uruchamianie wyświetlaczy alarmów systemu DWA-100
 • zapewnia działanie systemu w przypadku awarii zasilania sieciowego ~230V (posiada standardowo wbudowane akumulatory bezobsługowe);
 • transmisja stałych komunikatów do stanowiska kierowania (drogą radiową z potwierdzeniem odbioru);
 • transmisja dowolnych informacji tekstowych ze stanowiska kierowania na ekran terminala i drukarkę;
 • wydruk formularzy wyjazdowych w alarmowanych jednostkach;
 • archiwizacja 16 ostatnich przesyłanych wiadomości tekstowych (z możliwością ich przeglądania i wydruku);
 • pełna współpraca z Systemem Komunikacyjnym DTS-2000 pracującym w jednostce PSP lub CPR.

Współpraca systemów DTS-2000, DTI-2000 i DWA-100

System Transmisji Informacji DTI-2000 w pełni współpracuje z Systemem Komunikacyjnym DTS-2000. Dyspozytor pracujący na stanowisku kierowania może za pomocą jednej Stacji Bazowej DTB-2001 wysyłać i odbierać informacje do/z Terminali Informacyjnych DTI-2002 i Terminali Statusów.

Terminal Informacyjny DTI-2002


Terminal Informacyjny DTI-2002 instalowany jest w wyniesionych Jednostekach Ratowniczo-Gaśniczych PSP lub stacji Pogotowia Ratunkowego. Podłącza się go do dowolnego radiotelefonu posiadającego złącze "accessory".

Funkcje terminala DTI-2002

 • odbieranie i drukowanie (jeżeli jest podłączona drukarka) wiadomości tekstowych odebranych ze stanowiska kierowania (transmisja w standardzie MBP 1327)
 • drukowanie gotowych formularzy wyjazdowych (np. dla Państwowej Straży Pożarnej i Pogotowia)
 • sterowanie pracą manipulatora systemu DWA-100 zainstalowanego w alarmowanej jednostce
 • potwierdzanie odebrania informacji ze stanowiska kierowania
 • wysyłanie stałych komunikatów (statusów)do stanowiska kierowania informujących o dysponowaniu pojazdów do akcji i o żądaniu rozmowy z dyspozytorem.

Urządzenia zewnętrzne współpracujące z terminalem DTI-2002:

 • manipulator sterujący systemem DWA-100
 • dowolna drukarka (zalecana drukarka igłowa ze względu na możliwość zastosowania perforowanego papieru)
 • mała drukarka termiczna (Kafka lub Mefka)