Karisma - radiokomunikacja

DZS-360M - do radiotelefonów Motorola GM340/360/380

Przeznaczenie systemów DZS:

Systemy DZS służą do zdalnego sterowania różnymi typami radiotelefonów m.in. Motorola, Radmor za pomocą pary przewodów (linii telefonicznej niekomutowanej lub komutowanej w wypadku DZS-360K) na odległość 10 km i większej. System umożliwia rozdzielenie panelu przedniego radiotelefonu (który może znajdować się np. na stanowisku dyspozytora) od układu nadawczego, który umieszcza się w bezpośrednim sąsiedztwie anteny (np. zamontowanej na wysokim budynku lub maszcie). Eliminuje to główne źródło strat mocy, jakim jest długi kabel antenowy. Dzięki systemowi zdalnego sterowania możliwe jest optymalne usytuowanie anteny i znaczne poprawienie warunków łączności radiowej.
Po zastosowaniu systemu zdalnego sterowania sposób korzystania z radiotelefonu nie ulega zmianie.


Budowa systemu DZS:

Zespół Transmisyjny zawiera wbudowany radiotelefon (bez panelu przedniego), mikroprocesorowy zespół sterujący do buforowania i transmisji kodów, zasilacz oraz zespół gniazdo podłączenia linii sterujących oraz czujników alarmowych. Obudowa zespołu transmisyjnego pozwala na zamocowanie urządzenia na ścianie lub ustawienie na podłodze.

Manipulator na przedniej ściance zawiera wbudowany oryginalny panel przedni radiotelefonu oraz lampki kontrolne. Na tylnej ściance zamocowany jest zestaw włączników i gniazda do podłączenia przewodu połączeniowego z zespołem transmisyjnym oraz urządzeń dodatkowych.

DZS-360M

Największym zainteresowaniem naszych klientów cieszy się System Zdalnego Sterowania DZS-360M do radiotelefonów GM-340/360/380.

DZS-360M

 • sterowanie za pomocą 1 pary przewodów (w wypadku stosowania linii telefonicznej - łącze niekomutowane);
 • zasięg systemu do 20 km (przy dobrej jakości linii - niska tłumienność i odpowiednim przekroju;
 • wszystkie funkcje sterujące radiotelefonu dostępne są z płyty czołowej manipulatora;
 • programowanie radiotelefonu przez złącze mikrofonowe we front-panelu;
 • cyfrowa transmisja w linii sterującej; automatyczne dostrojenie do parametrów linii; sygnalizacja stanu linii sterującej - wystąpienie przerwy w linii sterującej (np. z powodu jej zerwania) jest sygnalizowane na wyświetlaczu w manipulatorze;
 • zasilanie 230V i zasilanie awaryjne w manipulatorach i zespole transmisyjnym (niezależne);
 • pojemność akumulatorów (manipulator 7 Ah, zespół transmisyjny min. 28 Ah) wystarcza na kilkugodzinną pracę przy ciągłym nadawaniu. Ponieważ sytuacja taka nie występuje w praktyce, czas pracy na zasilaniu rezerwowym jest o wiele dłuższy;
 • sygnalizacja optyczna i akustyczna zaniku zasilania podstawowego;
 • sygnalizacja optyczna i akustyczna stanu dodatkowych czujników alarmowych. Ta funkcja jest szczególnie przydatna, w sytuacji gdy zespół transmisyjny umieszczony jest np. w zamkniętym pomieszczeniu na najwyższej kondygnacji budynku. Podłączenie do systemu np. czujnika pożarowego lub przeciwwłamaniowego pozwala dyspozytorowi zapobiec kradzieży lub zniszczeniu urządzenia;
 • możliwość zestawienie połączenia telefonicznego z abonentem sieci publicznej POTS za pośrednictwem dyspozytora
 • manipulator wyposażony jest w gniazda umożliwiające podłączenie urządzeń dodatkowych, takich jak:
  - dodatkowy głośnik zewnętrzny (4-8 Ohm/min. 5W)
  - mikrofon bazowy
  - mikrofon nagłowny ze słuchawką
  - nożny wyłącznik nadawania
  - Stacja Bazowa DSP-15 (system DSP-50)
  - Stacja Bazowa DTB-2001 (systemy DTS-2000 i DTI-2000)
  - Stacja Bazowa DSP-26 i DSP-26R
  - urządzenie rejestrujące (np. rejestrator rozmów, magnetofon)
  - koncentrator DZS-2808
  - manipulator DZS-2103
 • możliwość modernizacji poprzednich modeli DZS-360 (systemów dwuparowych) na jednoparowy DZS-360M.