Karisma - radiokomunikacja

Terminal Statusów DTS-2001

Terminal Statusów DTS-2001 używa standardowego protokołu transmisji SELECT V, co pozwala m.in. na przesyłanie statusów ze stanowiska kierowania (np. CPR, GCR) do pojazdu, a następnie ich retransmisję do osób funkcyjnych wyposażonych w radiotelefony przenośne (obsługujące standard SELECT V). Dodatkowo Terminal DTS-2001 ma możliwość odbierania dowolnych informacji tekstowych (do 240 znaków jedna) za pomocą wbudowanego radiomodemu pracującego w standardzie MPT 1327. Terminal DTS-2001 posiada funkcję historii statusów - na ekranie przedstawione są graficznie statusy wysłane, będące w trakcie wysyłania oraz te, których wysłanie nie powiodło się. W przypadku braku potwierdzenia od stacji bazowej terminal powtarza wysyłanie statusów przez zaprogramowaną ilość razy (max. 4).

Terminal Statusów DTS-2001 jest przystosowany do zainstalowania w kabinie samochodu (wymiary 165x110x35 mm). Montaż na ruchomym przewodzie kulowym umożliwia obracanie terminala przez użytkowników. DTS-2001 Posiada duży, graficzny wyświetlacz LCD o rozdzielczości 128x64 pikseli. Dzięki regulowanemu podświetleniu jest on doskonale czytelny zarówno w dzień, jak i w nocy.

Terminal wyposażony jest w 20 podświetlanych przycisków funkcyjnych, w tym 10 przycisków do bezpośredniego wysyłania statusów (np. WYJAZD, NA MIEJSCU, W BAZIE). Przyciski te są programowalne, tzn. treść statusów jest ustalana z użytkownikiem i programowana w terminalu.

Terminal podłączony jest do urządzenia przyłączeniowego DTU-2001. Radiotelefon, z którym współpracuje terminal musi być wyposażony w złącze "accessory" (gniazdo urządzeń zewnętrznych).

Urządzenia zewnętrzne współpracujące z terminalem DTS-2001:

- mała samochodowa drukarka termiczna (np. Kafka, Mefka)
- moduł GPS do pozycjonowania pojazdu
- moduł wejście/wyjście