Karisma - radiokomunikacja

Syreny elektroniczne

Syreny z głośnikami szczelinowymi

W Syrenach Elektronicznych DSE stosowane są głośniki szczelinowe wykonane ze specjalnego, bardzo lekkiego, odpornego na korozję stopu aluminium. W głośnikach tych zastosowano przetworniki o rzeczywistej mocy 150W. Dzięki doskonałym właściwościom głośników szczelinowych, zastosowanie 2 głośników skierowanych w przeciwnych kierunkach (co 180 stopni) umożliwia stworzenie dookólnej charakterystyki dźwiękowej. Lekka konstrukcja głośników szczelinowych oraz masztu pozwala na tworzenie różnych konfiguracji kierunkowych dźwięku oraz łatwy montaż.

Wyposażenie bloku sterującego zależy od systemu alarmowania, w którym pracuje syrena elektroniczna oraz od jej mocy. Przykładowe wyposażenie bloku sterującego:

 • moduły wzmacniaczy WSE-300 (liczba uzależniona od mocy syreny)
 • moduł generatora sygnałów GSE-24M
 • moduł zasilacza ZSE-24
 • zasilanie rezerwowe (bezobsługowe akumulatory 12V o pojemności 33 Ah ÷ 115 Ah)
 • transformator
 • włącznik główny
 • moduł radiowy (opcja)
 • sterownik do systemu DSP-50 OSP - moduł SWA-3A (opcja)
 • sterownik do systemu DSP-50 OC (opcja)
 • 1 lub 2 zamki (w zależności od wersji obudowy)
 • wewnętrzny system alarmowy (opcja)
 • sterownik do systemu RSSS-2000/3000 (opcja)

  Generator sygnałów GSE-24M - Nowość!


 • podświetlany, kolorowy wyświetlacz LCD
 • wyświetlanie informacji o stanie syreny: pojemność akumulatorów, rodzaj zasilania 230V/rezerwowe
 • manipulator do lokalnej obsługi syreny: włączanie/wyłączanie syreny, makr (dowolnych komunikatów głosowych)
 • przekazywanie komunikatów głosowych przez mikrofon podłączony do generatora
 • dostęp na hasło do funkcji serwisowych (w przygotowaniu)
 • wbudowana funkcja centralaki alarmowej zazbrajanej/rozbrajanej kodem dostępu, chroniącej blok sterujący przed niepowołanym dostępem

Model

DSE-
300S

DSE-
600S

DSE-
900S

DSE-
1200S

DSE-
1800S

DSE-
2400S

Moc wyjściowa

300 W

600 W

900 W

1200 W

1800 W

2400 W

Natężenie dźwięku (SPL - Sound Pressure Level)

103
dB(A)
/30m

109
dB(A)
/30m

112
dB(A)
/30m

115
dB(A)
/30m

118
dB(A)
/30m

121
dB(A)
/30m

Ilość głośników szczelinowych

2

4

6

8

12

16

Ilość modułów wzmacniaczy

1 ×
300 W

2 ×
300 W

3 ×
300 W

4 ×
300 W

6 ×
300 W

8 ×
300 W

Zasilanie główne

230V +(-) 10%

Zasilanie rezerwowe

(akumulatory bezobsługowe)

2 × 12 V (33÷58 Ah)

2 × 12 V (65÷115 Ah)

Prąd ładowania akumulatorów

1,5A÷3A

Liczba alarmów na zasilaniu rezerwowym

do 20 trzy-minutowych alarmów (po 24h od zaniku zasilania)

Czas pracy bez zasilania (standby)

do 2 tygodni

Rodzaje alarmów

syreny

komunikaty głosowe

makra

DUAL TONE dla predefiniowanych 12 sygnałów alarmowych

12 różnych, predefiniowanych sygnałów alarmowych

przekazywanie komunikatów głosowych lokalnie przez mikrofon lub radiowo przez radiotelefon

łączenie dowolnych dźwięków np: syrena, komunikat głosowy, kurant, bicie zegara...

Temperatura pracy głośników szczelinowych

-30oC do +60oC

Materiał wykonania głośników tubowych

stop aluminium


Wyposażenie dodatkowe:

Sterownik zegarowy syreny SZS-24

Sterownik zegarowy syreny elektronicznej to urządzenie przeznaczone dla wszystkich klientów, którzy wykorzystują syreny elektroniczne nie tylko do alarmowania ludności. SZS-24 umożliwia odtwarzanie o zaprogramowanym czasie przez syrenę DSE dowolnych dźwięków np.: kuranty, hejnały, hymny, melodie kościelne, dzwony itp.

Sterownik zegarowy syreny SZS-24

Funkcje i cechy SZS-24:

 • odtwarzanie o zaprogramowanym czasie dowolnych dźwięków zapisanych w pamięci syreny np.: kuranty, hejnały, dzwony

 • regulacja siły głosu odtwarzanych dźwięków (np. praca w trybie nocnym)

 • tryby pracy sterownika: godzinowy, dobowy, roczny

 • zegar czasu rzeczywistego synchronizowany z atomowym wzorcem GPS

 • odbiornik GPS w komplecie

Manipulatory DMS

Manipulatory DMS stosuje się wszędzie tam, gdzie oprócz zdalnego (radiowego) sterowania syreny istnieje potrzeba lokalnego włączania sygnałów alarmowych i przekazywania komunikatów głosowych lub w przypadkach, gdy sterowanie radiowe syreny elektronicznej nie jest potrzebne. Dotyczy to jednostek Ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej, jednostek Obrony Cywilnej np. Miejskich i Gminnych Centrów Reagowania oraz zakładów przemysłowych.

Funkcje manipulatorów:

 • Uruchamianie makr zapisanych w pamięci syreny

 • Włączanie syreny głównej

 • Przekazywanie dowolnych komunikatów głosowych przez mikrofon

 • Testowanie syreny

Manipulator DMS-18B

Manipulator DMS-18B jest manipulatorem biurkowym. Wykonany jest z tworzywa sztucznego ABS, wyposażony w klawiaturę do obsługi funkcji syreny elektronicznej oraz w gniazdo Jack do podłączenia mikrofonu lub zewnętrznego źródła sygnału audio np. plik wave z komputera. Dzięki mikrofonowi biurkowemu dyspozytor może przekazywać dowolne komunikaty głosowe poprzez syrenę elektroniczną.
Manipulator podłącza się do gniazd: stacji obiektowej oraz zasilania znajdujących się na spodzie generatora syreny elektronicznej przy pomocy 4 parowego przewodu (np. skrętka komputerowa). Maksymalna długość przewodu łączącego manipulator z syreną to 50 m.
Manipulator DMS-18B

Manipulator DMS-21

DMS-21 może być instalowany w bloku sterującym syreny lub poza urządzeniem w metalowej skrzynce zamykanej na klucz, co ułatwia użytkownikowi dostęp do funkcji syreny. Manipulator DMS-21 jest wyposażony w wyświetlacz alfanumeryczny, który wyświetla informacje o zasilaniu syreny oraz nazwy alarmow.


Manipulator DMS-21

Zasilanie manipulatorów

Manipulatory DMS są zasilane z Syreny Elektronicznej DSE. W przypadku awarii zasilania 230V, manipulator pracuje nadal dzięki akumulatorom syreny.