Karisma - radiokomunikacja

Stacja bazowa DSP-21

Radiowy System Przywoławczy DSP-21 jest najprostszą wersją systemu przywoławczego umożliwiającą powiadamianie pagerów serii DSP-80S i DSP-90S. Powiadamianie odbywa się ręcznie za pomocą klawiatury stacji wywoławczej DSP-21.

STACJA WYWOŁAWCZA DSP-21

Stacja DSP-21 służy do powiadamiania odbiorników indywidualnych. Podłącza się je do radiotelefonu posiadającego złącze accessory. Zasilanie stacji odbywa się poprzez radiotelefon (+12V). Parametry stacji programuje się przy pomocy programu komputerowego DSP-21.

Stacja wywoławcza wyposażona jest w klawiaturę, która służy do wywoływania pagerów. Czerwona diodę LED sygnalizuje wysyłanie powiadomienia.

PAGERY

W Radiowym Systemie Przywoławczym DSP-21 pracują odbiorniki indywidualne serii:

  • DSP-80S
  • DSP-90S

UWAGA: Pagery jak wszystkie urządzenia tego typu, nie potwierdzają stacji wywołującej odebrania sygnału alarmowego.

Skrócony opis działania systemu DSP-21

Pagery powiadamia się za pomocą klawiatury (dziesięć cyfr i dwa znaki: * i #). Dyspozytor wybiera odpowiedni przycisk i zatwierdza go przyciskiem "ALARM".

Na etapie programowania stacji DSP-21 do klawiatury przyporządkowuje się numery wywoławcze pagerów serii DSP-80S i DSP-90S. Pod jeden przycisk może być przyporządkowany jeden numer, który może oznaczać wywołanie indywidualne lub grupowe. Przycisk "ALARM" zatwierdza wysłanie powiadomienia. Po wciśnięciu dowolnego przycisku, do którego przypisany jest numer wywoławczy pagera, użytkownik ma 5 sekund na zatwierdzenie operacji wysłania powiadomienia przyciskiem "ALARM". Jeżeli w ciągu 5 sekund wywołanie nie zostanie zatwierdzone, stacja wywoławcza przejdzie w stan oczekiwania na kolejne wywołanie.

Przykład:

W celu powiadomienia pagera (lub pagerów), którego numer wywoławczy przypisany jest do przycisku "5" wciskamy ten przycisk (zapala się czerwona dioda LED) i potwierdzamy go przyciskiem "ALARM". Powiadomienie zostaje wysłane, dioda sygnalizacyjna gaśnie. Naciśnięcie dowolnego przycisku w trakcie migania diody anuluje proces wysyłania.