Karisma - radiokomunikacja

Stacja bazowa DSP-25

Radiowy System Przywoławczy DSP-25 umożliwia powiadamianie osób wyposażonych w pagery serii DSP-80S i DSP-90S. Powiadamianie odbywa się ręcznie za pomocą klawiatury stacji wywoławczej DSP-21 lub za pośrednictwem centrali telefonicznej.

STACJA BAZOWA DSP-25

Stacja DSP-25 służy do powiadamiania odbiorników indywidualnych. Podłącza się je do radiotelefonu posiadającego złącze accessory i ewentualnie do centrali telefonicznej. Stacja wywoławcza wyposażona jest w klawiaturę, która służy do wywoływania pagerów, dwa wyświetlacze LED oraz interfejs RS 232 do współpracy z komputerem.

PAGERY

W Radiowym Systemie Przywoławczym DSP-25 pracują odbiorniki indywidualne serii:

  • DSP-80S
  • DSP-90S

UWAGA: Pagery jak wszystkie urządzenia tego typu, nie potwierdzają stacji wywołującej odebrania sygnału alarmowego.

Skrócony opis działania systemu DSP-25

Organizacja systemu umożliwia uruchamianie z jednej stacji bazowej do 10 tys. (dziesięciu tysięcy - od 0001 do 9999) numerów odbiorników indywidualnych. Ilość dostępnych numerów zależy od przyjętego sposobu numeracji. W przypadku powiadamiania pagerów serii DSP-80S możliwa jest numeracja 1-cyfrowa (1-9), 2-cyfrowa (01-99), 3-cyfrowa (001-999) lub 4-cyfrowa (0001-9999).

Jeżeli powiadamiane są nowe pagery serii DSP-90S do numeru wywoławczego automatycznie dodawane są dwa zera (00) np. stacja bazowa wysyła nr 123400 (jeżeli użytkownik wybrał nr 1234). Numer 123400 jest zarazem numerem CapCode wywoływanego pagera.

Powiadamianie może być realizowane:

  • ręcznie przez operatora systemu - z klawiatury stacji DSP-25P;
  • bez pośrednictwa operatora - przez centralę telefoniczną - Stacja DSP-25P może być podłączona do dowolnej centrali telefonicznej jako jeden z numerów wewnętrznych. Po wybraniu tego numeru przez abonenta wewnętrznego lub zewnętrznego słyszy on specjalną zapowiedź. Po wysłuchaniu zapowiedzi może ze swojego aparatu telefonicznego wybrać tonowo numer wywoływanego pagera lub kolejno kilku pagerów.
  • przy pomocy programu komputerowego.