Karisma - radiokomunikacja

Stacja bazowa DSP-26

Radiowy System Przywoławczy DSP-26 umożliwia powiadamianie osób wyposażonych w pagery serii DSP-90S. Umożliwia przesyłanie dowolnych wiadomości tekstowych (pisanych na klawiaturze komputera) do pagerów alfanumerycznych DSP-94S. Powiadamianie realizowane jest przez dyspozytora za pomocą programu komputerowego Konsola DSP-26.

STACJA BAZOWA DSP-26

Podstawowa konfiguracja systemu DSP-26 to stacja bazowa (podłączona do złącza accessory radiotelefonu oraz portu RS 232 komputera), pagery serii DSP-90S oraz komputer PC z zainstalowanym programem Konsola DSP-26.

Zasilanie stacji bazowej (+12V) odbywa się przez radiotelefon. Stacja posiada ruchomy uchwyt, który umożliwia zainstalowanie jej w dogodnym dla użytkownika miejscu. Pięć kolorowych diod sygnalizuje różne stany pracy urządzenia: zasilanie, carrier detect, nadawanie PTT, modulację sygnału, komunikację z komputerem.

PAGERY

W Radiowym Systemie Przywoławczym DSP-26 pracują pagery serii DSP-90S.

UWAGA: Pagery jak wszystkie urządzenia tego typu, nie potwierdzają stacji wywołującej odebrania sygnału alarmowego.

Skrócony opis działania systemu DSP-26

Dyspozytor wykorzystując program Konsola DSP-26 powiadamia osoby wyposażone w pagery. Może wpisywać wiadomości na klawiaturze komputera lub wybierać w programie zdefiniowane komunikaty (szablony) i wysyłać je do wybranych osób. Program "Konsola DSP-26" pozwala skonfigurować 10 szablonów wiadomości, które skracają czas powiadamiania osób eliminując konieczność pisania wiadomości ręcznie.

Menu główne programu Konsola DSP-26

W systemie możliwe są różne rodzaje powiadomień:

  • dowolna wiadomość tekstowa (bez polskich znaków) wysyłana do pagerów alfanumerycznych DSP-94S
  • dowolne wiadomości numeryczne wysyłane do pagerów numerycznych (DSP-92S i DSP-93S) i alfanumerycznych DSP-94S
  • wiadomości tonowe (bez treści) do wszystkich rodzajów pagerów

Stosując specjalną wersję systemu DSP-26R realizowana jest retransmisja co umożliwia zwiększenie zasięgu systemu oraz współpracę kilku jednostek.